DZU Uitvaartkisten is de grondlegger in het maken van milieubewuste uitvaartkisten. Al in 2008 zijn  wij in samenwerking met Staatsbosbeheer een project gestart om van inlands Hollands hout uitvaartkisten te maken. Wij waren ook de eerste kistenfabriek die FSC-gecertificeerd waren. Nog altijd zoeken wij naar manieren om onze produktie van uitvaartkisten steeds milieuvriendelijker te maken. 

Dit kan door het toepassen van andere materialen die een uiteindelijk lagere CO2 footprint hebben na fabricage, maar het kan ook door kleine zaken zoals het niet kopen van plastic drinkflessen water, maar door kraanwater te drinken.

Wij zijn lid van MVO Nederland, maken gebruik van de milieubarometer om onze jaarlijke CO2 footprint te meten en hiervan te leren.

Ook is DZU in 2015 lid geworden van de KlimaatCoalitie. Om organisaties, bedrijven en overheden te ondersteunen met klimaatneutraal ondernemen hebben het ministerie van IenM, Klimaatverbond, MVO Nederland en Natuur en Milieu de handen ineengeslagen. Samen met de deelnemers bouwen we aan een sterke coalitie om voor 2050 klimaatneutraal ondernemen de norm te maken. 

Leden van de Nederlandse Klimaatcoalitie ondertekenen een Code of Conduct waarin zij aangeven voor 2050 klimaatneutraal te opereren. Daarnaast berekenen zij hun CO2 footprint voor onze nulmeting: waar staat de Nederlandse Klimaatcoalitie in 2015? Ons volgende meetpunt? In 2020: de leden van de Nederlandse Klimaatcoalitie formuleren ook een klimaat-ambitie voor een kortere termijn.

De deelnemers van de Nederlandse Klimaatcoalitie kunnen rekenen op de kennis en steun van de initiatiefnemers. Daarom vind je ook onze activiteiten en inzichten rondom klimaatneutraal ondernemen.